18 October 2008

Lord Robert Winston ile Soylesi

Lord Robert Winston, 24 Ekim 2008, Cuma, saat 1830’da İTÜ Ayazağa Kampusü’nde bir seminerde "Bilim Herşeyin Cevabı mı?" sorusuna yanıt arayacak.

http://www.robertwinston.org/

1 comment:

Arda said...

erkin sen geliyormusun?