28 May 2007

Kitap okuyor mu su nuz?

Düşünen, fikir üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırabilen fertlerin sayısının artması için, çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması gerekmektedir.

Kitap okuma çocuklara bazı zihnî maharetler kazandırır. Kitap okuyan çocuklar eğitim süreçlerinde anne babaların ve eğitimcilerin işlerini de kolaylaştırır. Eğitime yapılan yatırımın karşılığını almak isteyen anne babaların çocuklarını pahalı okullara göndermeleri ve onların istedikleri her şeye ulaşmalarını sağlamaları yeterli değildir. Çünkü okuma alışkanlığı olmayan çocuklar, başarılı olmada zorlanmaktadırlar.

Lütfen bazı günler televizyonu kapatıp kitap okuyalım...

1 comment:

Nil said...

Kesinlikle bende sana katılıyorum Erkin, ev ortamında çocukların bilgi birikimi ciddiye alınmalı ve desteklenmelidir. Sonuç çok iyi oluyor.

Nil